Utbildningar
Miiwa - Vi gör teknik enkelt!


våra

WORK

SMARTER

utbildningar

Grupputbildningar i Office 365 som gör skillnad på riktigt! Frigör tid och höj produktiviteten på er arbetsplats. Våra utbildningar är framtagna i tre kategorier som vi kallar för Mii, We och All. Utifrån om programmen i Office 365 förbättrar för individen (Mii), gruppen (We) eller organisationen (All). 

Öka produktiviteten. Få mer gjort tillsammans. 

Mii 

program inom Office 365 som effektiviserar för individen 

Outlook 


få en strukturerad uppgiftslista,

ta full kontroll över dina mejl,

en tydligare planering.


Innehåll


 • automatisering
 • tekniska finesser 
 • kontroll över mejllådan
 • struktur
 • tydligare planering
 • ordning bland mappar

Längd


 • 1 timme - 1,5 dagResultat


 • minskad stress
 • frigör tid
 • bättre kontroll

OneNote


ta gemensamma anteckningar,

ordning på dina anteckningar,

anteckna på flera plattformar.


Innehåll


 • automatisering
 • tekniska finesser 
 • flexibla anteckningar
 • struktur
 • samla dina anteckningar

Längd


 • 1 - 3 timmarResultat


 • minskad stress
 • frigör tid
 • kontroll över dina anteckningar

OneDrive 


ordning och struktur i dina mappar,

säker filhantering, 

effektivisering.


Innehåll


 • Personuppgiftshantering (GDPR)
 • tekniska finesser 
 • automatisering
 • struktur
 • samarbete med filer
 • mappkontroll

Längd


 • 1 - 3 timmarResultat


 • effektivitet
 • frigörning av tid
 • ordning och reda

To Do


samla alla dina uppgifter, 

samarbeta med andra,

få ut mer av din dag.Innehåll


 • synergi med planner
 • tekniska finesser 
 • To Do på mobilen och datorn
 • struktur
 • familjekoppling

Längd


 • 1 - 3 timmarResultat


 • effektivitet
 • struktur
 • kontroll

We

program inom Office 365 som förbättrar samarbeten med andra

Teams


ta era samarbeten till nya höjder,

bli en fena på digitala möten,

strukturera era filer


Innehåll


 • Teams möten
 • tekniska trix 
 • kommunicera tydligare via chatt
 • struktur av Team
 • hur arbeta med filer i Teams

Längd


 • 1 timme - 1,5 dag


Resultat


 • smidigare samarbeten
 • tydlighet
 • gemensam struktur

Whiteboard


använd Whiteboard med Teams,

öka kreativitet och flexibilitet,

kommunicera tydligare.


Innehåll


 • Teams + Whiteboard
 • tekniska finesser 
 • Whiteboard programmet
 • samarbeta med andra
 • struktur 

Längd


 • 1 - 4 timmar


Resultat


 • förbättrade presentationer
 • förenklade samarbeten
 • gemensam struktur

Planner


tydlig överblick över gemensamma uppgifter, 

ömsesidig struktur.


Innehåll


 • tips och trix
 • struktur
 • synergi med
  To Do
 • arbetsmetoder
 • överblicks vyer
 • planera tillsammans

Längd


 • 1 - 4 timmarResultat


 • gemensam struktur
 • tydlighet
 • smidighet

Stream


möjligheter med videoinspelningar,

Stream som intern kommunikation,

Stream och Teams-möten.Innehåll


 • Teams + Stream
 • tekniska finesser 
 • skapa inspelningar
 • redigera videos
 • samarbeta med hjälp av Stream
 • direksändningar

Längd


 • 1 - 4 timmar


Resultat


 • trygghet med inspelningar
 • video som kommunikationsverktyg

All

program inom Office 365 som skapar struktur för organisationen

SharePoint

få samsyn i hur ni sparar filer,

strukturera tydligare,

säker filhantering.


Innehåll


 • SharePoint + Teams
 • tekniska finesser 
 • Dokumentbibliotek
 • struktur av filer
 • SharePoint på webben
 • Säkerhet

Längd


 • 1 timme - heldag


Resultat


 • börja använda SharePoint
 • förståelse
 • gemensam struktur

Bookings


frigör tid från administration,

förenkla kundkontakt, 

gemensam kalender. 


Innehåll


 • inställningar
 • tekniska finesser 
 • skapa påminnelser
 • schemaläggning
 • fördelning av roller

Längd


 • 1 - 4 timmar


Resultat


 • mindre tid på schemaläggning
 • tydligare kommunikation
 • gemensam struktur

Forms


bättre dialog med externa parter,

undersökningar som förbättrar,

lär känna dina intressenter.


Innehåll


 • olika typer av undersökningar
 • tekniska finesser 
 • Teams + Forms
 • analysera data
 • samarbeta med Forms
 • mallar

Längd


 • 1 - 4 timmar


Resultat


 • gemensamma Forms för organisationen
 • tydlighet
 • flexibilitet i möten

Power Automate


frigör tid genom att automatisera,

effektivisera organisationen, 

förenklad prioritering.


Innehåll


 • hitta och skapa mallar
 • tekniska finesser 
 • skapa flöden
 • formulär
 • hur du automatiserar

Längd


 • 1 timme -        2 dagar


Resultat

 • effektivare organisation
 • frigörande av tid
 • gemensam struktur

Alla utbildningar

Outlook

få en strukturerad uppgiftslista,

ta full kontroll över dina mejl,

en tydligare planering.

OneDrive

ordning i dina mappar,

säker filhantering, 

effektivisering.

OneNote

ta gemensamma anteckningar,

ordning på dina anteckningar,

anteckna på flera plattformar.

To Do

samla alla dina uppgifter, 

samarbeta med andra,

få ut mer av din dag.

Teams

ta era samarbeten till nya höjder,

bli en fena på digitala möten,

strukturera era filer.

Planner

tydlig överblick över era uppgifter, 

få en gemensam uppgiftslista,

ömsesidig struktur.

Whiteboard

använd Whiteboard med Teams,

öka kreativitet och flexibilitet,

kommunicera tydligare.

Stream

möjligheter med videoinspelningar,

Stream som intern kommunikation,

Stream och Teams-möten.

SharePoint

få samsyn i hur ni sparar filer,

strukturera tydligare,

säker filhantering.

Forms

bättre dialog med externa parter,

undersökningar som förbättrar,

lär känna dina intressenter.

Bookings

frigör tid från administration,

förenkla kundkontakt, 

gemensam kalender. 

Power Automate

frigör tid genom att automatisera,

effektivisera organisationen, 

förenklad prioritering.