Seminarium
Miiwa - Vi gör teknik enkelt!

Seminarium


Det kan vara en utmaning för organisationer och anställda att följa med alla snabba förändringar inom digitaliseringens värld.


Många har gjort snabba och stora resor inom området, vissa har fastnat på resan och andra kanske inte riktigt har kommit igång. 


Oavsett hur långt ni har kommit så finns Miiwa här och hjälper er i er digitaliseringsresa.Inspirerande. Energiskt. Handfast. 


Seminarium

föreläser och utbildar inom

Work Smarter 

handfasta tips i hur man arbetar smartare,

våra utbildningar i mini format,

möjligheter med tekniken.

Boka detta när ni vill


 • ha handfasta tekniska knep i Office 365
 • omgående skapa en förändring
 • visa på möjligheter med Office 365
 • väcka intresse kring tekniken 
 • under förändringstider vill inge trygghet till medarbetarna

Målgrupp

Alla

Längd

1 - 3 timmar

Digital transformation

möjligheter med programmen,

när använda vad i Office 365,

vikten av utveckling.

Boka detta när ni vill


 • få med organisationen vid er digitala förändring
 • visa på möjligheterna med Office 365
 • undvika fallgropar med Office 365
 • uppnå en hög användningsgrad
 • inspirera till nyfikenhet

Målgrupp

Alla

Tid

1-2h

Digital arbetsmiljö 

undvik stressen som det digitala medför,

do's and dont's.

Boka detta när ni vill


 • upplysa om arbetsmiljön kopplat till det digtala
 • förbättra den digitala arbetsmiljön
 • hur undvika stressen kopplat til det digtala
 • do's and dont's kopplat tilld er digitala
 • handfasta exempel för att minimera stress

Målgrupp

Alla och/eller Arbetsmiljöombud

Tid

1-2h

Arbetsplats

produktivitet 

höj produktiviteten på arbetsplatsen

utifrån tre nivåer 

organiastionen, gruppen och individen.


Boka detta när ni vill


 • ha tips kring hur ni kan få mer gjort
 • undvika det som drar ner produktiviteten
 • ha handfasta tips
 • skapa en förändring inom organisationen

Målgrupp

Alla

Tid

Anpassat efter behov


Föreläsningar

när du vill inspireras kring

Work Smarter 

handfasta tips i hur man arbetar smartare,

våra utbildningar i mini format,

möjligheter med tekniken.

Digital arbetsmiljö 

undvik stressen som det digitala medför,

do's and dont's.

Digital transformation

möjligheter med programmen,

när använda vad i Office 365,

vikten av utveckling.

Arbetsplats

produktivitet 

höj produktiviteten på arbetsplatsen

utifrån tre nivåer 

organiastionen, gruppen och individen.