Hyr en Miiwaian
Miiwa - Vi gör teknik enkelt!

Miiwaian

Våra kollegor på Miiwa har många smarta lösningar som både kan förenkla och effektivisera ert arbete. Denna kunskap och kompetens delar vi gärna med oss av för att skapa en effektivare organisation ute hos våra kunder. 


Ni kanske är i behov av att uppdatera era riktlinjer eller effektivisera era möten.Vi på Miiwa hjälper er i alla dessa steg. Såhär enkelt är det:
1.

Välj en tjänst2.

Boka ett möte
3.

Ta in en Miiwaian för 1500 kronor/timme


Frigör tid. Utvecklas. Inspireras. 

Ta in en Miiwaian

för att förbättra era

Möten 

frigör tid från onödiga möten

tydliga riktlinjer kring möten

effektivisera era möten.

För dig som vill


 • frigöra tid i din kalender
 • påverka andras möten
 • äga din kalender
 • strukturera dina möten
 • få tid till att förbereda och reflektera kring dina möten

Målgrupp

chefer och mötesledare 

Tid

Anpassat efter behov

Processer

ta fram nya arbetsmetoder

digitalisera verksamheten,

effektivisera era rutiner.


För organisationen som vill 


 • få samsyn i arbetsmetoder
 • jobba mot gemensama mål
 • frigöra tid
 • effektivisera
 • uppnå högre resultat

Målgrupp

Organisation och/eller avdelning

Tid

Anpassat efter behov

IT-stöd

när ni vill gå över till Office 365,

smidig övergång,

do's and dont's.För IT som behöver


 • stöd i implementeringen
 • ett bollplank
 • ta fram anpassade lösningar
 • göra övergången smidig

Målgrupp

IT avdelningen

Tid

Anpassat efter behov

Roadmap

när använda vad i Office 365,

tydliga riktlinjer kring O365,

höj er useradoption.

För organisationen som vill 


 • matcha O365 med organisationen
 • ha tydliga riktlinjer
 • ha stöd i implementeringen 
 • uppnå en hög användningsgrad
 • få ut det mesta av Office 365

Målgrupp

chefer och/eller IT

Tid

Anpassat efter behov

Riktlinjer

enighet kring intern och extern kommunikation, 

effektivisera er kommunikation, 

tydliggör förväntningar.För organisationen som vill 


 • skapa nya policyn kring kommunikation och tillgänglighet
 • ha tydliga riktlinjer
 • ha stöd i implementering 
 • få med organisationen

Målgrupp

Organisation och/eller avdelning

Tid

Anpassat efter behov

Ta in en Miiwaian

för att förbättra era

Möten 

frigör tid från onödiga möten

tydliga riktlinjer kring möten

effektivisera era möten.

Roadmap

när använda vad i Office 365,

tydliga riktlinjer kring O365,

höj er useradoption.

Riktlinjer

enighet kring intern och extern kommunikation, 

effektivisera er kommunikation, 

tydliggör förväntningar.

IT Stöd

när ni vill gå över till Office 365,

smidig övergång,

do's and dont's.

Processer

ta fram nya arbetsmetoder

digitalisera verksamheten,

effektivisera era rutiner.