IT-lösningar
Miiwa - Vi gör teknik enkelt!


våra

IT-lösningar

Uppgradera till framtidens arbetsplats med Miiwa - ditt val för skräddarsydda IT-lösningar inom Microsoft 365!


Optimera din verksamhet och öka produktiviteten med vårt expertteam på Miiwa, som erbjuder en mångsidig kompetens inom Microsoft 365.


Vi skapar skräddarsydda lösningar som möter dina unika behov och driver din organisation mot framgång.

Kontakta oss redan idag för en konsultation

Våra kompetensområden 

  • Kundanpassade IT-lösningar
  • Säkerhetskompetens
  • Office 365 och Azure Expertis
  • IT-support
  • Kompletterande IT-tjänster

1.


Kontakta oss för konsultation och första möte

2.


Skräddarsydda IT-lösningar med Miiwa expertis

3.


Användarutbildning och framtidssäker tillväxt

IT-konsultation

På Miiwa inser vi vikten av att skapa en IT-infrastruktur som är skräddarsydd förvarje företag. Våra konsultationstjänster syftar till att förstå dina specifikabehov. Genom strategisk planering integrerar vi smidigt Office 365/Microsoft365 och Azure i din verksamhet, med fokus på långsiktig effektivitet.

Anpassning

Miiwa ärdin partner för en sömlös övergång till och optimal användning av Microsoft365. Oavsett om du står inför implementeringen av Microsoft 365 för förstagången eller redan använder plattformen, erbjuder vi skräddarsydda lösningarför att maximera dess potential.


Vi strävar efter att göra övergången till Microsoft 365 så problemfri som möjligt.Från e-postkonfiguration till skapandet av anpassade appar och automatiseradearbetsflöden guidar vi dig genom varje steg för att säkerställa en snabb ochframgångsrik implementering. Med vårt fokus på användbarhet och anpassningimplementerar vi verktyg som verkligen passar in i din verksamhet och ökarproduktiviteten.

 

För de företag som redan har implementerat Microsoft 365 tar vi det till nästa nivåmed avancerade lösningar som Power Automate, PowerApps m.m. Genom att integreradessa kraftfulla verktyg skapar vi skräddarsydda automatiserade arbetsflödenoch appar som passar exakt dina behov. Vårt mål är att optimera din nuvarandeMicrosoft 365-miljö för att maximera effektiviteten och minska manuellt arbete.

Microsoft 365 molntjänst

Föratt stödja din infrastruktur erbjuder Miiwa expertis inom Office 365 och Azure.Vi skapar och implementerar lösningar som passar ditt företag, med fokus på ensömlös integration och användning av molntjänster.

Säkerhet

Miiwa värnar om din säkerhet och är stolta över vår omfattande kunskap inom GDPR ochsäkerhetstänk. Våra säkerhetsexperter erbjuder tjänster som identitets- ochåtkomsthantering, konfiguration av säkerhetspolicyer samt övervakning ochincidenthantering.


Vi följer noggrant utvecklingen inom säkerhetsområdet ochsträvar efter att skapa en trygg miljö med hög efterlevnad av de senastestandarderna. Genom att integrera generell säkerhet och GDPR-konformitet i våralösningar kan du vara säker på att din IT-miljö är i trygga händer.

IT-Support

För omedelbar och pålitlig IT-support, oavsett var du befinner dig, kan du lita påMiiwa. Vårt dedikerade supportteam erbjuder generell support där det behövs,inklusive on-site tekniker för att bistå dina användare.


Vi är redo att hjälpamed allt från användarstöd till installation, migrering och nätverksanslutning.Vårt mål är att ge din verksamhet den support den behöver för en smidig ochproblemfri IT-miljö.

Övriga IT-tjänster

Utövervårt fokus på Office 365/Microsoft 365 och Azure erbjuder Miiwa en rad andraIT-tjänster. Från strategisk konsultation och projektledning till optimering avarbetsflöden och licenshantering. Vi är din pålitliga partner för att möta dinateknologibehov och säkerställa långsiktig tillväxt och effektivitet.